Litwin wśród spadkobierców Króla-Ducha

Twórczość Čiurlionisa wobec Młodej Polski

Wydawnictwo Naukowe UAM/Poznań 2007