Słownik staroruskich nazw osobowych XI-XIV wieku

Wydawnictwo PTPN/Poznań 2012