Transformacja pamięci

Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku

Wydawnictwo PTPN/Poznań 2010