Wokół Pasaży Waltera Benjamina

Wydawnictwo Naukowe UAM/Poznań 2009

Inna koncepcja projektu okładki/niezatwierdzona