Archeologia miejsc

Czy coś jesteśmy w stanie odkryć w opuszczonych miejscach poza tym co "widzimy"? Czy znaleziony stary przedmiot nie jest tylko artefaktem porzuconym przez czas, przez dawne życie? Opakowanie bez zawartości? A jednak coś przyciąga... Materia, która zapomniała w jakim celu została ukształtowana, tworzy nowe formy napędzane energią pierwotnych mitów. Ślady zostawione przez człowieka nigdzie nie prowadzą. Na ścianie nie wiszą już obrazy. Obrazem jest teraz cała ściana. Rozbite kawałki szyby mienią się w promieniach i odbijają cały świat.