Jak rozliczyć projekt

Projekt okładki, layoutu i skład broszury dla UM WK-P/2011