Times of Change/Czas zmian

Projekt okładek, layoutu i skład serii broszur Times of Change/Czas zmian (EN/PL) wydanych przez MRR/2012