Our Europe

Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture

Projekt okładki i winiety periodyku wydawanego w formie e-booka/Wydawnictwo PTPN/2012

Inne koncepcje projektu okładki/niezatwierdzone