RPO WZ

Projekt okładek, winiety, layoutu i skład biuletynu informacyjnego RPO WZ wydawanego przez UM WZ/2011-2012